GRAND PRIX, - en SSL-port for barn og unge

Torsdag 11. august 2005

Grand Prix er en komplett SSL-port (leddstaur + fast staur + flagg) spesielt designet for barn og unge.
Den er utviklet av SPM i samarbeid med ledende trenere og klubber i Mellomeuropa, og inngår i SPM’s "junior-line". Også i USA har man høstet meget gode erfaringer med denne.

Stauren er litt kortere og mykere enn seniorstaur:
Røret måler bare 25 mm i diameter, ledd og plast er mykere enn på seniorstaur, høyde over snø er bare 130 cm, og de spesial-tilpassede Lycra-flaggene er ideelle: De er enkle i bruk, - man bare trer dem på stauren, og der sitter de.
Vekten er også en stor fordel: 10 komplette Grand Prix-porter veier bare 8,9 kg.

Erfaringene med disse portene er gode mht reultater:
Mykere porter reduserer slag, og barna tør å "gå" mer direkte på stauren. Det blir lettere og tar kortere tid å øve inn en riktig kjørestil.

GRAND PRIX leveres også for slalom,- da med kun leddstaur.
Se GRAND PRIX slalom    Best.no. 340105
 

Prisgunstig.      Trykk her for bestilling