ALPINE B-NETT
– mest benyttet i alpinanlegg

Mandag 10. september 2007

 

SPM’s sikkerhetsnett er hånd-knyttet av polyethylen-materiale med høy motstandskraft.

Undersøkelser viser at knyttede nett er betydelig sterkere enn ikke-knyttede. De varer også lenger, og har en bedre absorbering av den kinetiske energien som oppstår når skiløperen  treffer nettet.

For å oppnå lignende sikkerhet i et ikke-knyttet B-nett-system vil det i de fleste tilfeller være behov for flere rader med nett og nettstaur.

Resultatet blir at knyttede nett totalt sett krever mindre rigge-innsats og koster mindre enn ikke-knyttede systemer.

 

SPM’s B-nett og B-nett staur benyttes i den daglige driften i alpinanlegg og til konkurranse på  alle nivåer,- fra World Cup til Junior, alpine renn og boarder-cross-arrangementer.

 

Når det gjelder sikkerhet ønsker man å være på den sikre siden.
Med SPM er du det.