En ny generasjon leddstaur fra SPM:-line

Lørdag 06. januar 2007


En ny type rør, GOLD, er utviklet og patentert av SPM.    
SPM har nå garanti på rørene i tillegg til leddene!

GOLD rør:  6 mnd. garanti!
Mekanisk ledd:  2 års garanti.

Dagens kjøreteknikk med høy hastighet gjør at rørene får
hyppigere og kraftigere kontakt med skispiss og/eller underlag.
Dette stiller større krav til rørenes holdbarhet.

SPM’s GOLD-løsning er illustrert på bildet til høyre.
Toppen av røret er forsterket med et tynt indre rør,
noe som gjør det ytre røret sterkere.
GOLD-line er tilgjengelig for alle modeller med 27 og 30 mm rør.

GOLD-line, - skigymnasenes valg!

Atter en gang gjør SPM’s detaljer hele forskjellen!

 

Ta kontakt og få tilsendt GOLD-line katalog:   post@spmimport.no